We zijn er voor de makers van de duurzame samenleving

Nieuwe missie en visie

De afgelopen periode hebben sociale partners en OTIB hard gewerkt aan de nieuwe missie en visie van OTIB, die in de plannen voor 2019 zijn uitgewerkt. Wat houdt de nieuwe koers in? En wat gaan de werknemers in de branche hiervan merken? Een gesprek met de OTIB-bestuursleden Zwanny Naber (FNV Metaal) en Erik van Engelen (UNETO-VNI, vanaf januari Techniek Nederland).

 

“Klaar staan voor de toekomst.”

Zwanny Naber schetst hiermee kort en bondig de nieuwe koers van OTIB. “Dit kunnen sociale partners en OTIB heel goed met elkaar. Door onze activiteiten nóg meer op elkaar af te stemmen en nadrukkelijk in te zetten op individuele talentontwikkeling, kunnen we de vakmensen in de technische installatiebranche optimaal ondersteunen.” Erik van Engelen vult aan: “We koppelen deze talentontwikkeling aan een leven lang ontwikkelen. Dit past bij dé uitdaging van de sector. Wij zijn immers de makers van de duurzame samenleving, zowel in het ontwerpen als in het realiseren ervan. Denk aan de impact van de energietransitie. Hiervoor hebben we ondernemende werknemers nodig die bijblijven in de techniek, maar ook goed kunnen samenwerken en sociaal vaardig zijn.”

Allemaal vakmensen

Met een palet aan activiteiten zetten sociale partners en OTIB in op de toekomst en op wat de toekomst van vakmensen vraagt. Naber: “Met de focus op talentontwikkeling stellen we de vakmensen van de branche in staat om gepassioneerd met hun vak bezig te zijn. Talentontwikkeling zorgt hierbij voor een goede werksfeer, loyaliteit en een positieve uitstraling.” De nieuwe koers van OTIB richt zich niet alleen op technische vakmensen. Van Engelen: “In de branche hebben we natuurlijk technische expertise nodig, maar ook goede leidinggevenden en HR-professionals. Ook zij staan voor hun vakmanschap en we bewegen mee met wat een bedrijf nodig heeft. Daarom willen we álle werknemers in de branche meer op maat bedienen.”


Samen oppakken

Werknemers in de branche krijgen nu al veel aangereikt om zelf de regie over hun loopbaan te kunnen voeren. Maar in de plannen voor 2019 zet OTIB nog meer in op zelfontwikkeling. Van Engelen: “Met drie speerpunten kiezen we voor een duidelijke strategie. We stimuleren de ontplooiing van vakmensen. We ontwikkelen kennis. Deze strategie biedt werknemers groeimogelijkheden en maakt te branche ook aantrekkelijk voor mensen van buiten de sector.” Naber is trots op het resultaat dat er ligt. “Het is de erkenning van elkaars rol en vooral van de gezamenlijke kracht die we voor vakmensen inzetten. In de nieuwe koers zijn we meer een eenheid en kunnen we nog gemakkelijker meebewegen met de individuele behoeften van werknemers.“

Maatwerk

OTIB gaat de vakmensen van de branche dus nog meer maatwerk bieden. Naber: “De persoonlijke reis van een leven lang ontwikkelen staat centraal. We bieden de vakmensen veel mogelijkheden waaruit zij zelf keuzes kunnen maken. Daarnaast maken we de vakmensen bewust van de ontwikkelingen in het vak en in de samenleving én van de manier waarop zij met hun vakmanschap op deze veranderingen kunnen inspelen. We gaan hierbij met elkaar op zoek naar passende antwoorden. Wat komt er nu en morgen op ons af? En hoe kun je als werknemer vanuit je vakmanschap met nieuwe uitdagingen aan de slag?” Van Engelen: “We kiezen voor meer maatwerk, maar dat betekent niet dat alles verandert. Zo blijven we bijvoorbeeld gebruik maken van het regionale netwerk dat we met elkaar hebben opgebouwd. De kennis en contacten in de regio zijn goud waard!”

Blijven bewegen

De plannen voor 2019 zijn niet in beton gegoten. Samen met OTIB willen sociale partners immers snel kunnen blijven inspelen op de uitdagingen die op werknemers en werkgevers afkomen. Van Engelen: “Als iets goed werkt, dan moeten we dat vooral voortzetten. Maar we moeten ook durven stoppen als iets niet aanslaat. De effectiviteit van de instrumenten moet leidend zijn, net als de ontwikkelingen in de techniek en in de bedrijven. Dit maakt ons, als partner van alle vakmensen van de branche, wendbaar.” Naber: “De nieuwe koers vraagt om bewegen, creativiteit, experimenteren en niet bang zijn om fouten te maken. Door sterk met elkaar op te trekken kunnen we het beste voor de branche bereiken.”